Skip to main content

Uw ambitie = ons vertrekpunt

Dageraad Advies verbindt

Dageraad Advies adviseert en ondersteunt  organisaties bij diverse vraagstukken. Uw ambities vormen ons vertrekpunt. De verbinding tussen ‘hard’ (inhoud) en ‘zacht’ (gedrag) staat daarin centraal. Beide elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij vormen samen het hart van iedere organisatie.

Onderscheidende werkwijze

Indien nodig start onze samenwerking met een analyse van feiten. Ook tijdens projecten proberen we de effecten van managementkeuzes naar output c.q. opbrengsten te vertalen. Met behulp van managementtools (Business Intelligence) zijn wij in staat om zeer snel financiële- en personele analyses uit te voeren. Hierbij passen wij veelvuldig de principes van HR-analytics toe. Dageraad Advies geeft bestuurders, managers, medewerkers en desgewenst medezeggenschapsorganen inzicht in trends, ontwikkelingen en resultaten. Deze gegevens zijn essentieel, want ze kunnen bepalend zijn voor de (in)richting van uw organisatie.

Focus op mogelijkheden

Onze werkwijze is gericht op het verhelderen van vraagstukken en daarbij behorende mogelijkheden. Die mogelijkheden worden verwoord in scenario’s en een concreet plan dat het bestuur en MT kan implementeren in de organisatie. Dageraad Advies adviseert en ondersteunt in dit proces met een diversiteit aan activiteiten en werkvormen om inzichten en oplossingen te genereren.

De meerwaarde van Dageraad Advies

Dageraad Advies maakt organisaties sterker door met bestuurders, managers en werknemers oplossingen en mogelijke veranderstrategieën te ontwikkelen. We ontwikkelen manieren voor en met hen waarmee ze snel kunnen inspelen op verwachte én onverwachte ontwikkelingen.

Onze Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.