Skip to main content

Strategische personeelsplanning (SPP)

Inspelen op dynamiek

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Ontdek de kracht van SPP

Wilt u de kracht van SPP ervaren en borgen in uw organisatie? Dageraad Advies is toonaangevend op het gebied van SPP, bijvoorbeeld door de innovatieve methodieken, de goede inhoudelijke soms expertmatige en veranderkunde balans en mede dankzij onze intensieve samenwerking met Dr. Gerard Evers, oud-hoogleraar Human Capital Valuation.

Een goed SPP-proces geeft antwoord op:

 • welke competenties heeft mijn personeel?
 • zijn deze competenties passend voor de toekomst?
 • hoe kan ik deze ontwikkelen nu en in de toekomst?
 • hoeveel en welke arbeidsvraag heb ik in de toekomst?
 • waar is mijn arbeidsvraag van afhankelijk?
 • hoe voorkom ik een gebrek aan kennis en ervaring in geval van uitstroom van oudere medewerkers?
 • wat is een gezonde toekomstige personeelsverhouding (flexibel/vast)?

SPP geeft zicht op de toekomst

SPP geeft het management en HR zicht op hun organisatie en een handvat om mogelijke bezettingsknelpunten in de (nabije) toekomst te voorkomen. Het vormt een stevig fundament voor effectief en toekomstgericht HR-beleid. Het helpt bij het beargumenteren van beleidskeuzes, met name als het gaat om in-, door- en uitstroom van medewerkers. Daarnaast maakt SPP organisaties sterker en succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

Duurzaam inzetbaar

Dageraad Advies helpt organisaties bij het ontwikkelen van die kennis en ervaring. Daarna kunt u effectief SPP zelf ter hand nemen in uw eigen organisatie.

De winst van goede SPP voor HR en management

 • heldere interne en externe oriëntatie op de organisatietoekomst
 • inzicht in huidige en toekomstige personele bezetting en formatiebehoefte
 • een (betere) proactieve rol in strategische personeelsplanning
 • tijdig inspelen op (dreigende) verschillen (tekorten/overschotten)
 • inzicht in personele kosten
 • balans tussen feitelijke analyses, visiebepaling, management dialoog, beleidsontwikkeling en verandering

Onze Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.