logo dageraad advies

Business Case Waterbedrijf

Uitgangspunt

Herijking organisatiestructuur en besturing en bepalen toekomstige benodigde personele formatie (strategische personeelsplanning)

Uitdaging Waterbedrijf

Het waterbedrijf staat de komende jaren voor uitdagende veranderingen.

Technologische ontwikkelingen die gevolgen voor het werkproces en de bedrijfsontwikkeling- en inrichting van dit waterbedrijf.

Proces

Dageraad Advies heeft het Management Team begeleid om de meest optimale organisatiestructuur en besturing vast te stellen en de toekomstig benodigde medewerkers. Centrale vragen daarbij waren:

  1. Welke organisatie past het beste bij ons in de aanloop naar 2020?
  2. Welke bemensing in aantallen en kwaliteiten past daarbij?

Dageraad Advies koos bewust voor werksessies met het complete Management Team om zo verzekerd te zijn van de maximale draagkracht binnen het bestuur van de organisatie. Tijdens de sessies zijn in- en externe ontwikkelingen besproken, ontwerpcriteria vastgesteld en zijn de werkprocessen in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken welke impact deze veranderingen gaan hebben voor de inrichting van de organisatie en het personeel.

Resultaat

Alle inzichten hebben geresulteerd in een herijkte organisatiestructuur en besturing waarmee de organisatie toekomstbestendig is. Daarnaast is de toekomstig benodigde personele formatie vastgesteld. Daarnaast is er een helder en gestructureerd plan om de herijkte structuur te realiseren. Omdat de plannen kunnen worden uitgesmeerd in de tijd, is er voldoende tijd om de organisatie te laten groeien naar de meest optimale structuur. Die wetenschap geeft rust en ruimte.

Labels:

Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder