logo dageraad advies

Effectief HR-beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

HR-expertise op maat

Onze expertise is divers. Dit varieert van HR-strategie, het doorlichten en optimaliseren van de HR- of P&O discipline (staf en/of lijn) en het implementeren of optimaliseren van samenhangende HR- instrumenten. Hierbij kunt u denken aan het opzetten, optimaliseren of harmoniseren van functiegebouwen, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, gesprekscycli, werkprocessen, organisatie- of afdelingsplannen, etc. Vanzelfsprekend krijgen hierin de inhoudelijk en de veranderkundige aspecten in balans aandacht.

Eigen meesterschap

Wij trainen HR-afdelingen in effectief adviseren. Door deze aanpak is het voor professionals beter mogelijk daadwerkelijk klantgericht te werken. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van effectief HR-beleid binnen de organisatie.

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder