logo dageraad advies
Roy Roelvink

Roy Roelvink

Adviseur

Roy Roelvink

Adviesstijl


Nuchter, resultaat- en mensgericht. Focus op het aanboren van het ondernemerschap bij de klant.

Persoonlijk

Roy is zeer betrokken, innovatief en gedegen. Zijn kracht is het bereiken van resultaten door het combineren van feiten, cijfers en modellen met aandacht en gevoel voor veranderprocessen.

Kwaliteiten

Roy helpt veel klanten met het verhelderen en structureren van vraagstukken, de feiten achter de veronderstellingen. Hij maakt complexe of abstracte onderwerpen transparant en zo ontstaan er soms verrassende oplossingsrichtingen. Omdat hij de (vaak financiële) consequenties inzichtelijk maakt, wordt het nemen van beslissingen gemakkelijker. Daarnaast is Roy een ervaren trainer.

Motto


Niks is, alles wordt!

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder