Skip to main content

Leiderschapstrainingen

Het belang van betrokken personeel

De huidige marktontwikkelingen vragen om sterke organisaties met betrokken medewerkers en leidinggevenden. Mensen die zich verantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan de groei van het bedrijf.

Ontwikkel je leidinggevende vaardigheden

Om in te kunnen spelen op die nieuwe ontwikkelingen heb je de juiste competenties nodig. Dageraad Advies begeleidt en traint organisaties en medewerkers in deze leidinggevende vaardigheden.

Wij zetten onze interventies in voor teams in ontwikkeling of met een nieuwe samenstelling. Onze adviseurs werken met tools die binnen teams vaardigheden analyseren, versterken en evalueren. Daarnaast begeleiden en coachen we leidinggevenden in het reflecteren op hun eigen capaciteiten, aanpak en resultaten. Dat vergroot hun leidinggevende competenties.

Onze Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.