Skip to main content
Jouw ambitie = ons vertrekpunt

Jouw ambitie = ons vertrekpunt

Jouw ambitie = ons vertrekpunt

Jouw ambitie = ons vertrekpunt

Dageraad Advies maakt organisaties sterker door oplossingen en veranderstrategieën te ontwikkelen.

Wij geloven dat de oplossing in bijna alle gevallen schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.

Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Inspiratie

Personele ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

Vijfhonderd verpleeghuiszorg organisaties hebben voor het tweede jaar op rij de indicatoren op het gebied van personeelssamenstelling over 2019 aangeleverd aan het Zorginstituut. ActiZ is de branchevereniging van zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in. 

Onderzoek: ‘werken in de corporatie van de toekomst’

Samen met Aedes en meer dan 1.000 corporatiemedewerkers hebben wij een toekomstbeeld gemaakt van het werk bij corporaties in 2025. We zijn erg trots op het resultaat dat we samen met betrokkenen hebben gerealiseerd en bedanken iedereen voor hun input!

Strategische personeelsplanning brochure

Gezamenlijk met Eurohrm hebben wij een brochure gemaakt over Strategische Personeelsplanning. In deze brochure is het vraagstuk uitgediept en is toegelicht hoe dit vraagstuk aangepakt kan worden.

strategy

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is het besturen van de in-, door- en uitstroom, waardoor continu over de optimale personele populatie wordt beschikt, benodigd voor het behalen van strategische doelen. Het vraagstuk rondom strategische personeelsplanning intrigeert Dageraad Advies omdat het, als de geluiden uit de media en uit verschillende onderzoeken waar zijn, voor veel organisaties het thema voor de toekomst is.