Skip to main content

Dageraad Advies geeft richting aan je bedrijf

Bedrijfsoplossingen

Wij adviseren en begeleiden organisaties bij vraagstukken over organisatie-inrichting en -besturing, bemensing en HRM. Deze vraagstukken motiveren ons om samen met onze klanten te werken aan drie fundamentele organisatiepijlers: strategie, structuur en cultuur.

  1. Zijn je bedrijfsdoelen duidelijk?
  2. Passen ze binnen de structuur en ontwikkeling van je organisatie?
  3. Worden de actieplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd?

Wij helpen je om de pijlers optimaal op elkaar af te stemmen.

Dageraad Advies daagt uit!

Om een helder antwoord te kunnen formuleren op deze vragen, gaan wij uit van de verbinding tussen ‘hard’ (de inhoud) en ‘zacht’ (het gedrag). Op basis van inhoudelijke analyse en/of boeiende dialoog en inspirerende werksessies ontstaan nieuwe inzichten, verbanden en mogelijkheden.

Groeien in ‘eigen meesterschap’

Wij geloven dat de oplossing in bijna alle gevallen schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit jouw organisatie in ‘eigen meesterschap’.

Onze Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.