Skip to main content

Organisaties inrichten
en besturen

Focus op resultaat

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Drie pijlers onder elk bedrijf

Om dit te realiseren, moet je organisatie gebouwd zijn op drie fundamenten: strategie, structuur en cultuur. Dageraad Advies helpt om deze pijlers vorm en inhoud te geven. We halen essentiële waarden en bedrijfsdoelen voor de organisatie naar voren en onderzoeken de huidige organisatiestructuur in relatie tot deze doelen en tot de ontwikkelingen. Ondersteunt de huidige organisatiestructuur jouw organisatieontwikkelingen en -ambities nog optimaal? Zijn aanpassingen gewenst of is een andere koers noodzakelijk?

Realiseer je bedrijfsambities

Dageraad Advies helpt je bij het antwoord geven op deze vragen. Met expertmatig advies en het faciliteren van managementdialoog over de (her)inrichting van een toekomstbestendige organisatie. We maken directie, management en sleutelfunctionarissen sterker en wendbaarder met kennis en vaardigheden. We maken gebruik van duidelijke tools die houvast geven bij het (her)inrichten van het functiegebouw, processen en werkinstructies, desgewenst tot op detailniveau. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van een sterke organisatie, waarin bedrijfsprocessen, ontwikkelingen en ambities gerealiseerd worden, én geborgd.

Onze Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.