logo dageraad advies

Business Case Hoogheemraadschap

Uitgangspunt in dit project

Strategische personeelsplanning

Uitdaging Hoogheemraadschap

Een Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater in een bepaald gebied. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals afnemende overheidsgelden, vergrijzing en het politieke klimaat hebben grote impact op de inrichting en personeelsplanning van het Hoogheemraadschap. Daarnaast hebben klimaatveranderingen bij uitstek veel impact voor waterschappen. Denk aan stijgende rivieren, verhoogde dijken en overstromingen die vaker in ons land voorkomen. Binnen deze ontwikkelingen zijn er zekere en onzekere factoren die een rol spelen bij de inrichting van een personeelsplanning. Hoe pak je dat aan?

Proces

Het MT is bewust geworden van zekere en onzekere variabelen die belangrijk zijn voor de toekomst van het Hoogheemraadschap. Vervolgens is het MT uitgedaagd om te komen tot een goede strategische personeelsplanning waarin deze variabelen worden meegenomen, zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering en te behalen doelstellingen. Dat resulteerde in enkele scenario’s. Hiervoor hebben de managers de benodigde personele formatie in kaart gebracht en verschillen ten opzichte van het huidige personeelsbestand onderzocht.

Tot slot zijn maatregelen vastgesteld om de dreigende verschillen te voorkomen.

Resultaat

Het MT is mentaal wendbaarder geworden. Managers zijn eigenaar gemaakt van de vraagstukken die leven binnen organisatiegroei en personeelsplanning. Ze hebben de technieken geleerd om daarover na te denken en er actief mee aan het werk te gaan in de organisatie. Concreet is voor twee scenario’s bepaald hoeveel fte per functiegebied nodig is in de toekomst en welke competenties dan cruciaal zijn. Leidinggevenden hebben een concreet actieplan opgesteld en uitgevoerd waarmee ze actief met de huidige medewerkers ‘aan de slag’ zijn gegaan om toe te groeien naar het geschetste toekomstbeeld.

Labels:

Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder