Skip to main content

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

HR-expertise op maat

Onze expertise is breed. Van HR-strategie, het doorlichten en optimaliseren van de HR- of P&O-discipline (staf en/of lijn) tot het implementeren of optimaliseren van samenhangende HR-instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten, optimaliseren of harmoniseren van functiegebouwen, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, gesprekscycli, werkprocessen en organisatie- of afdelingsplannen. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de inhoudelijke als de veranderkundige aspecten.

Eigen meesterschap

Wij trainen HR-afdelingen in effectief adviseren. Zo helpen we professionals daadwerkelijk klantgericht te werken. Een essentiële stap in de ontwikkeling van effectief HR-beleid.

Onze Diensten

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, vraag om andere kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en medewerkers. Een duidelijke strategische personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Effectief HR-beleid

Het doel van HR is dat iedereen in de organisatie de juiste dingen goed doet. Een goed opgesteld en uitgevoerd HR-beleid is essentieel om je mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Dat maakt de organisatie sterker en professioneler.

Organisaties inrichten en besturen

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Veranderingen (in wet- en regelgeving, op de arbeidsmarkt, in de financiering of in de keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid. Dat geeft ruimte om te focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.