logo dageraad advies

Zorginstellingen verstandelijk gehandicapten

Uitgangspunt

Organisatieontwerp in het fusietraject van twee zorginstanties tot één nieuwe geïntegreerde zorgaanbieder.

Uitdaging

Twee aparte organisaties samenvoegen tot één geïntegreerde structuur- en besturingsopzet. Deze opzet moet aansluiten op de historisch sterke merknamen in het verzorgingsgebied en aansluiten en voorbereiden op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Denk aan het overhevelen van zorgtaken van rijk naar gemeenten en de vervanging van de AWBZ door de Wet Langdurige Intensieve Zorg.

Vertrekpunt

Visie en de strategie met haar strategische doelstellingen 2015-2018. Hierin is namelijk omschreven voor welke opgaven de organisatie staat en langs welke wegen deze ambities gerealiseerd gaan worden.

Proces

Dageraad Advies heeft de topstructuur van de nieuwe fusieorganisatie mede ontwikkeld. Hierbij ging het om de positionering van een holding met drie onderliggende werkmaatschappijen, de inrichting van zeggenschap en medezeggenschap en de opzet en inrichting van de ondersteunende disciplines (beleid, advies en operationele ondersteuning). Werkprocessen zijn ontrafeld, bij elkaar gebracht, geoptimaliseerd voor de nieuwe organisatie en geïmplementeerd in een nieuwe bedrijfsstructuur. Hierin kregen ook samenwerkings- en communicatieverbanden vorm en inhoud door werknemers te laten werken in projectgroepen. Zo konden zij bijdragen aan het gedachtegoed van de nieuwe organisatie. Dit in dialoog met bestuurders, management, medewerkers en medezeggenschapsorganen van de beide oorspronkelijke organisaties. Dageraad Advies heeft daarin geadviseerd en ondersteund.

Resultaat

Een soepele overgang naar een nieuwe zorgorganisatie omdat in de aanloop naar de startdatum structuren en processen goed zijn ingericht en bij elkaar zijn gebracht. Duidelijk overleg, afstemming en samenwerking resulteerde in een heldere organisatiebeschrijving en –implementatie waarin de complete opzet van de nieuwe organisatie vorm en inhoud krijgt.

Labels:

Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder