logo dageraad advies

Organisaties inrichten en besturen

Focus op resultaat

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

De pijlers van uw bedrijf

Om dit te realiseren, moet uw organisatie gebouwd zijn op drie fundamenten: strategie, structuur en cultuur. Dageraad Advies helpt om deze pijlers vorm en inhoud te geven. We halen essentiële waarden en bedrijfsdoelen voor uw organisatie naar voren en onderzoeken uw huidige organisatiestructuur in relatie tot ontwikkelingen en deze doelen. Ondersteunt uw huidige organisatiestructuur de organisatieontwikkelingen en –ambities nog optimaal? Zijn aanpassingen gewenst of is een andere koers noodzakelijk?

Realiseer uw bedrijfsambities

Dageraad Advies helpt u bij het antwoord geven op deze vragen. Daarbij ondersteunen wij met expertmatig advies en het faciliteren van managementdialoog over de (her)inrichting van een toekomstbestendige organisatie. Directie, management en sleutelfunctionarissen maken we sterker en wendbaarder met kennis en vaardigheden. Duidelijke tools die houvast geven bij het (her-)inrichten van het functiegebouw, processen en werkinstructies, desgewenst tot op detailniveau. Met Dageraad Advies werkt u aan de ontwikkeling van een sterke organisatie waarbinnen u bedrijfsprocessen-, ontwikkelingen en ambities kunt realiseren – én borgen.

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder