Skip to main content

Onderzoek: ‘werken in de corporatie van de toekomst’

Samen met Aedes en meer dan 1.000 corporatiemedewerkers hebben wij een toekomstbeeld gemaakt van het werk bij corporaties in 2025. We zijn erg trots op het resultaat dat we samen met betrokkenen hebben gerealiseerd en bedanken iedereen voor hun input!

rapport: https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/aa00496a1353aa/original/Onderzoeksresultaten-Werken-aan-de-corporatie-van-de-toekomst-Aedes-en-Dageraad-Advies-2020.pdf


Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.