Skip to main content

Strategische personeelsplanning brochure

Gezamenlijk met Eurohrm hebben wij een brochure gemaakt over Strategische Personeelsplanning. In deze brochure is het vraagstuk uitgediept en is toegelicht hoe dit vraagstuk aangepakt kan worden.

brochure, Strategische personeelsplanning


Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.