Skip to main content

Personele ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

Vijfhonderd verpleeghuiszorg organisaties hebben voor het tweede jaar op rij de indicatoren op het gebied van personeelssamenstelling over 2019 aangeleverd aan het Zorginstituut. ActiZ is de branchevereniging van zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in. 

Net als vorig jaar heeft Actiz Dageraad Advies gevraagd de personele indicatoren van al deze vijfhonderd verpleeghuiszorg organisaties te analyseren, te categoriseren naar regionaal gebied en omvang van de organisatie en de trends en ontwikkelingen op het personele gebied in de sector bloot te leggen. Feitelijke inzichten op basis van de aangeleverde indicatoren, vervat in een overzichtelijke rapportage. 

We zien uit naar het moment waarop deze organisaties hun personele indicatoren over 2020 aanleveren en we voor het derde jaar een analyse mogen maken. 2020; een spannend jaar vol ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg, ondermeer versterkt door de COVID perikelen. 

Wilt u zich spiegelen aan deze ontwikkelingen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op of stuur een mail naar info@dageraadadvies.nl. U kunt bijvoorbeeld een rapportage ontvangen waarin uw organisatie is afgezet tegen de sector en uw regio. 


Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.