Skip to main content

Inspiratie

Personele ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

Vijfhonderd verpleeghuiszorg organisaties hebben voor het tweede jaar op rij de indicatoren op het gebied van personeelssamenstelling over 2019 aangeleverd aan het Zorginstituut. ActiZ is de branchevereniging van zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in. 

Onderzoek: ‘werken in de corporatie van de toekomst’

Samen met Aedes en meer dan 1.000 corporatiemedewerkers hebben wij een toekomstbeeld gemaakt van het werk bij corporaties in 2025. We zijn erg trots op het resultaat dat we samen met betrokkenen hebben gerealiseerd en bedanken iedereen voor hun input!

Strategische personeelsplanning brochure

Gezamenlijk met Eurohrm hebben wij een brochure gemaakt over Strategische Personeelsplanning. In deze brochure is het vraagstuk uitgediept en is toegelicht hoe dit vraagstuk aangepakt kan worden.

strategy

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is het besturen van de in-, door- en uitstroom, waardoor continu over de optimale personele populatie wordt beschikt, benodigd voor het behalen van strategische doelen. Het vraagstuk rondom strategische personeelsplanning intrigeert Dageraad Advies omdat het, als de geluiden uit de media en uit verschillende onderzoeken waar zijn, voor veel organisaties het thema voor de toekomst is.

Human Resources Accounting

Roy heeft, gezamenlijk met een collega van KPMG en een docent van Saxion Hogeschool, een boek geschreven over Human Resources Accounting. Zie onderstaand voor details en een link.

De struisvogel op het gouden ei

Handen en voeten geven aan strategische personeelsplanning.

Met gepaste trots delen wij graag op deze plaats het artikel dat wij in samenwerking met Gerard Evers hebben gepubliceerd in de GIDS voor personeelsmanagement van maart 2011.

Wij hopen dat dit artikel je inspireert om ook in jouw organisatie handen en voeten te geven aan strategische personeelsplanning.

Veel leesplezier!