logo dageraad advies

Leiderschapstrainingen

Het belang van betrokken personeel

De huidige marktontwikkelingen vragen om sterke organisaties met betrokken medewerkers en leidinggevenden. Mensen die zich verantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan de groei van het bedrijf.

Ontwikkel je leidinggevende vaardigheden

Om in te kunnen spelen op die nieuwe ontwikkelingen heb je de juiste competenties nodig. Dageraad Advies begeleidt en traint organisaties en medewerkers in deze leidinggevende vaardigheden.

Wij zetten onze interventies in voor teams in ontwikkeling of met een nieuwe samenstelling. Onze adviseurs werken met tools die binnen teams vaardigheden analyseren, versterken en evalueren. Daarnaast begeleiden en coachen we leidinggevenden in het reflecteren op hun eigen capaciteiten, aanpak en resultaten. Dat vergroot hun leidinggevende competenties.

Effectief HR-beleid

Effectief HR beleid

Het doel van HR: de mensen in uw organisatie doen de goede dingen goed. Goede opzet en uitvoering van HR-beleid is essentieel om uw mensen te kennen én te versterken. Dageraad Advies helpt bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en samenhangende HR-instrumenten. Daarmee kunt u uw organisatie versterken en professionaliseren.

Lees verder

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(-lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Lees verder

Organisaties inrichten en besturen

Inrichten en besturen</br> van organisaties

Elke organisatie heeft expliciete of impliciete doelen en een visie, missie en strategie om die doelen resultaatgericht te bereiken. Maar elke organisatie heeft ook te maken met de complexe maatschappij van vandaag de dag. Wijzigingen (wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, financiering, keten) vragen om een flexibel en resultaatgericht beleid, waardoor u zich kunt zich focussen op klanten, bedrijfsprocessen en resultaat.

Lees verder